Kde?

Motel Ranč (Černová)

Kedy?

17.07.2022 (Nedeľa)

Štart

Detské kategórie 10:00 hod, Hlavné kategórie 11:00 hod.

Hlavná trať

4,23km, prevýšenie 622m (Štart Motel Ranč 445mm, Cieľ Tri Vrchy (Plieška) 1067mnm)

Štartovné

Online: 10
Na mieste: 14