Beh na Malinné 4. ročník

KDE?

Parkovisko Hrabovo (Ružomberok)

KEDY?

13.10.2019 (Nedeľa)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 10:00 hod.
Hlavné kategórie 11:00

HLAVNÁ TRAŤ

3,9km

ŠTARTOVNÉ

online 0€, na mieste: 2€

Prezentácia:
V deň pretekov v priestore štartu od 8,30 najneskôr však 30 min. pred štartom príslušnej kategórie. Pre tých, ktorí sa neprihlásili online odporúčame prísť skôr do 9,00, aby sme sa vyhli zdržaniu pri novej registrácii.

Štartovné:
Pre online prihlásených 0€ a pre prihlásených na mieste 2€. Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie štartovné neplatia.

Ceny:
Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.

Úhrada:
Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Trať:
Trasa dlhá:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ konečná stanica sedačky, 1203 m.n.m., prevýšenie, 638 m, dĺžka 3,86 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo popri Chate Dária, popri sedačkovej lanovke do konečnej stanice sedačkovej lanovky. Povrch trate Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník
Trasa krátka:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ Chata Dária, 945m.n.m., prevýšenie, 390 m, dĺžka 2,52 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo ku Chate Dária. Povrch trate Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník
Trasa deti, žiaci:
Štart a cieľ na parkovisku Hrabovo o dĺžke 50, 100, 400, 800 a 1200 metrov, s malým prevýšením a beží sa v blízkosti štartu a cieľa po asfaltovej ceste, tráva, štrk.

Meranie časov:
Časomiera PT prostredníctvom čipov u detských kategórii fotobunka.

Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace  s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na
vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii. Pre všetkých pretekárov je zabezpečený zvoz na miesto štartu kabínovou lanovkou zadarmo.

Výsledky:
V priestoroch štartu priebežne resp. po ukončení pretekov.

Občerstvenie:
Organizátor zabezpečí občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

Parkovanie:
Bezplatné parkovanie sa nachádza v blízkosti štartu na parkovisku Hrabovo.

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 1,2km ženy do 34 rokov 3,9km
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 1,2km ženy od 35 do 49 rokov 3,9km
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 1,2kmženy od 50 rokov do 59 rokov 3,9km
deti 2 chlapci100m starší žiaci 1,2km ženy nad 60 rokov 2,5km
deti 3 dievčatá400m dorastenky 2,5kmmuži do 39 rokov 3,9km
deti 3 chlapci400m dorastenci 2,5kmmuži od 40 do 49 rokov 3,9km
deti 4 dievčatá400m juniorky 3,9kmmuži od 50 rokov do 59 rokov 3,9km
deti 4 chlapci400m juniori 3,9kmmuži od 60 rokov do 69 rokov 2,5km
najmladšie žiačky800mHoby bežkyne 2,5km muži nad 70 rokov 2,5km
najmladší žiaci800m Hoby bežci 2,5km  

Hlavný usporiadateľ: Róbert Kolár, Ľubomír Kubáň, OZ Ružomberok v pohybe, Malinô Brdo ski & bike, family park

Podporný tím: AVESTAV, s.r.o., Lyžiarsky klub Ružomberok

Riaditeľ pretekov: Róbert Kolár

Podpredseda: Ľubomír Kubáň

Autor trate: Tomáš Gazdarica

Viac informácii: +421 905 427 689