Kde?

Areál ZŠ Zarevúca

Kedy?

05.07.2022 (Utorok)

Štart

Detské kategórie 15:00 hod, Hlavné kategórie 16:15 hod.

Hlavná trať

5x225 m

Štartovné

Online: 3
Na mieste: 4