Dobrovoľníci

Každé podujatie potrebuje svojich dobrovoľníkov, ľudí, ktorí dokážu pomôcť dobrej myšlienke, pomôcť pri organizácie športových podujatí v Ružomberku. V prípade, že sa chcete stať dobrovoľníkom a byť prospešný pri organizácii športových podujatí, zaregistrujte sa na nižšie uvedenom linku – formulári a budeme Vás kontaktovať…

Registrácia dobrovoľníkov:

Vyplnením formulára a odoslaním údajov dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári, podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) Občianskemu Združeniu Ružomberok v pohybe na účely registrácie, dobrovoľníkov, bežcov a priaznivcov pre potreby organizátora. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Zoznam registrovaných dobrovoľníkov:

Meno a priezvisko