Hrabovský kros triatlon 2. ročník

KDE?

Vodná nádrž Hrabovo (Ružomberok)

KEDY?

28.07.2019 (Nedeľa)

ŠTART

Detské kategórie - beh 10:00 hod, triatlon - krátka trať 11:00, triatlon - dlhá trať 11:30

HLAVNÁ TRAŤ

0,4km / 8km / 4km

ŠTARTOVNÉ

muži, ženy online 3€ na mieste 5€, všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie štartovné neplatia

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 800m ženy do 34 rokov 0,4/8/4 
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 800m ženy od 35 do 49 rokov 0,4/8/4
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 800m ženy od 50 rokov do 59 rokov 0,4/8/4
deti 2 chlapci100m starší žiaci 800m ženy nad 60 rokov 0,1/2,4/0,8
deti 3 dievčatá300m dorastenky 0,1/2,4/0,8muži do 39 rokov 0,4/8/4
deti 3 chlapci300m dorastenci 0,1/2,4/0,8muži od 40 do 49 rokov 0,4/8/4
deti 4 dievčatá300m juniorky 0,4/8/4muži od 50 rokov do 59 rokov 0,4/8/4
deti 4 chlapci300m juniori 0,4/8/4muži od 60 rokov do 69 rokov 0,1/2,4/0,8
najmladšie žiačky800m Hobby bežkyne 0,1/2,4/0,8muži nad 70 rokov 0,1/2,4/0,8
najmladší žiaci800m Hobby bežci 0,1/2,4/0,8  štafeta0,4/8/4

Ružomberok je športové mesto. O tom niet najmenších pochýb. Vyrástlo tu množstvo športovcov v odvetviach, ako je tenis, hokej, box, krasokorčuľovanie, basketbal a iné. Myšlienkou projektu Ružomberok v pohybe je teda nezabudnúť a hlavne rozvíjať športového ducha, ktorý v nás pretrváva.

V Ružomberku je množstvo miest, priestorov a prírodných priestranstiev, ktoré sa dajú bohato využiť na akékoľvek športové aktivity. Už ostáva len vedieť ako.

Výnimkou nie je ani Hrabovo. Hrabovo je známe ako obľúbená rekreačná destinácia, nielen pre Ružomberčanov, ale aj pre celé Slovensko či iné blízke krajiny. Nie je sa prečo čudovať. Východiskový bod do pohoria Veľkej Fatry ponúka okrem krásnej prírody, aj veľa iného. Dá sa povedať, že je priam stvorený na uskutočnenie športových akcií. Nachádza sa tu vodná nádrž s trávnatou plážou, ktorá je vhodná na kúpanie, lanovka, ktorou je možné sa dostať na Malinô Brdo či cestičky, ktorými sa dostanete do Čutkovskej doliny, Sidorovo a iné.

Rátajúc so všetkými týmito faktormi postupne vznikol športový pretek HRABOVSKÝ KROS TRIATLON. Tento pretek sa skladá z troch športov, ktorým prídu na chuť mnohí.
Beh, plávanie a cyklistika. Športy, ktoré rozprúdia krv v žilách.

Najprv sa všetci stretneme pri vodnej nádrži. Následne vznikne množstvo kategórií, v ktorých sa bude pretekať. Začínať sa bude plávaním v nádrži, pokračuje sa cyklistikou v okolí nádrže a celé to zakončíme behom.

Preteky Triatlon – kategórie: Plávanie – cyklistika – beh

Dorastenecký a hoby triatlon: 100 m – 2,4 km – 0,8 km

Muži, ženy, juniori: 400 m – 8 km – 4 km

– Triatlon štafeta (3-členná): 400 m – 8 km – 4 km
– Presné rozdelenie detí a žiakov do skupín bude dodatočne pridané.

Bežecké preteky – kategórie: Plávanie – cyklistika – beh

Deti, žiaci: od 50 m do 0,8 km

Čas pretekov:

 08:00 – prezentácia všetkých kategórií
 09:45 – slávnostné otvorenie
 10:00 – uzatvorenie depa
10:00 – štart detských kategórií – beh
11:00 – štart kategórií dorastenci, hoby – triatlon
11:30 – štart kategórií muži, ženy, juniori – triatlon
13:00 – výber bicyklov z depa
14:00 – vyhodnotenie pretekov

Povinná výbava: Ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami pretekov sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Preteká sa podľa pravidiel STÚ pre triatlon a týchto propozícií.

Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.

Parkovanie: Bezplatné parkovanie sa nachádza v blízkosti štartu a cieľa na parkovisku Ski & Bike parku v Hrabove (nástup do kabínky na Malino)

Protesty a štartovné čísla: Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne predbežných výsledkov, porušenia pravidiel podať písomný protest na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícií u organizátora na požiadanie, najneskôr však do 20 minút po vyvesení predbežných výsledkov. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom (zálohou) vo výške 10,- EUR, ktorý bude pretekárovi vrátený v prípade oprávneného protestu. Štartové čísla budú vydávané pri prezentácii. Za stratu štartového čísla zaplatí pretekár 20,- €.

Podiemnky a povinnosti účastníkov:

1. Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj počas vychádzania z depa.

5. Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7. Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12. Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

14. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na finančnú a vecnú cenu.

15. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15.

Informácie: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru. Počet štartujúcich nie je obmedzený. Organizátor má právo rozdeliť pretekárov do štartovných vĺn podľa počtu prihlásených a prípadné zmeny proti propozíciám zverejní najmenej tri dni pred pretekmi na stránke Ružomberská bežecká liga.

Hlavný organizátor: OZ Ružomberok v pohybe, Ski park Malinô Brdo

Generálni sponzori: Malino Brdo

Ostatní sponzori: Mondi SCP, OZ Ružomberčan, Adamsport, Mesto Ružomberok

Riaditeľ pretekov: Ladislav Csiffáry

Podpredseda: Tomáš Gazdarica

Autor trate: Ladislav Csiffáry

V cene štartovného: Občerstvenie

Viac informácii: Ladislav Csiffáry 0908 075 846, Tomáš Gazdarica 0907 839 754