Liptovský Štefanský beh 5. ročník

KDE?

Pred Hotelom Kultúra

KEDY?

26.12.2021 (Nedeľa)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 12:00 hod.
Hlavné kategórie 13:00

HLAVNÁ TRAŤ

10km

ŠTARTOVNÉ

online 6€, na mieste: 10€