Nominačné kritéria

– Bežci z okresu Ružomberok s trvalým, alebo prechodným bydliskom v okrese Ružomberok nad 18 rokov bez rozdielu pohlavia.

– Bežci, ktorí majú záujem sa nahlásia do „Ružomberskej výzvy“ prostredníctvom registrácie

Nominačnými pretekmi pre TaD 2018 (6 pretekov)

  • Štefanský beh (10 km mierne členitý terén, cesta – december 2017)
  • Beh ku krížu (4,23 km do vrchu, lesný chodník – apríl 2018)
  • Bežecké kritérium (5 km rovina, cesta – máj 2018)
  • Večerný beh (7,5 km mierne členitý terén, cesta – jún 2018)
  • City run Mondi SCP (5,5 km mierne členitý terén, cesta – jún 2018)
  • Nominačné preteky (6-12 km termín bude ohlásený dopredu – júl 2018)

– Odporúčame, aby sa pretekár zúčastnil všetkých nominačných pretekov. Do úvahy sa budú brať tri najlepšie umiestnenia, ktoré sa sčítajú. Pretekár s najmenším skóre sa umiestni v nominácii na prvom mieste.

– Prvých dvanásť pretekárov bude zaradených do tímu A, ostatní pretekári do tímu B, C…

– V prípade, že sa pretekár z tímu A nebude môcť zúčastniť pretekov zo zdravotných dôvodov je automaticky nahradený 13., 14. atď. v celkovom poradí.

– Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok z posledného absolvovaného preteku

Vyhlasovateľ Ružomberskej výzvy 2018 si vyhradzuje právo na zmenu podmienok prípadne úpravu nominácie v prípade, že nebude možné zostaviť potrebný počet štartujúcich tímov.