Priaznivci

Páči sa mi myšlienka rozbehať Ružomberok a som priaznivom projektu Ružomberok v pohybe.

Registrácia priaznivcov:

Vyplnením formulára a odoslaním údajov dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári, podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) Občianskemu Združeniu Ružomberok v pohybe na účely registrácie, dobrovoľníkov, bežcov a priaznivcov pre potreby organizátora. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Zoznam registrovaných priaznivcov:

Meno a priezvisko