Ružomberská výzva 2018

Ružomberská výzva

Ružomberok v pohybe v spolupráci s Mondi SCP, a.s., OZ Ružomberčan, AdamSport, Mestom Ružomberok a Malinô Brdo ski & bike parkom vyhlasujú Ružomberskú výzvu na štafetový beh Od Tatier k Dunaju 2018. Ide o štafetový beh dlhý 345 km, určený pre 6-12 členné tímy, ktorého už 6. ročník sa bude konať v dňoch 18.-19.08.2018. Štart pretekov je v Jasnej a cieľ je na Tyršovom nábreží v Bratislave. Cieľom je vytvoriť tím bežcov, ktorí sú z okresu Ružomberok a majú potenciál siahnuť v končených výsledkoch na stupne víťazov, prípadne aj na víťazstvo. Všetko bude závisieť od konkurencie, ktorá sa v sobotu 18.8.2018 zíde na štarte v Demänovskej doline a od aktuálnej formy Ružomberčanov. Čas potrebný na víťazstvo je odhadovaný na 22 hodín, ale dosť závisí aj na poveternostných podmienkach, ktoré budú v tretí augustový víkend na trati. Aby tím Ružomberok v pohybe siahal na najvyššie méty je potrebná vysoká kvalita bežcov.

Vieme, že kvalitných bežcov na Slovensku je dostatok, ale nájsť 12 – ku do dobre pripravených vytrvalcov v jednom okrese, nie je vždy jednoduché. V súčasnej dobe sa aktívne v okrese Ružomberok zapája do bežeckých podujatí viacero bežcov v rôznych vekových kategóriách. Preto, aby sme mohli zabezpečiť objektívnosť a zaručiť účasť tých najlepších, rozhodli sme sa prostredníctvom Ružomberskej výzvy, ktorá vyšla z projektu Ružomberok v pohybe, vyhlásiť nomináciu na štafetové preteky od Tatier k Dunaju. Kritéria nominácie by mali zabezpečiť, aby vo víťaznom tíme boli tí najlepší. Zapojiť sa do nominácie môžu všetci bežci, ktorí majú záujem na pohlaví nezáleží. Základné podmienky pre nomináciu sú, aby mali trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok a dovŕšili vek 18 rokov. Ďalšou podmienkou je, že sa musia nahlásiť do Ružomberskej výzvy prostredníctvom registrácie na www.ruzomberokvpohybe.sk.

Ako nominačné preteky boli vybraté Štefanský beh (10 km mierne členitý terén, cesta – december 2017), Beh ku krížu (4,23 km do vrchu, lesný chodník – apríl 2018), Bežecké kritérium na ZŠ Zarevúca (5km rovina, cesta – máj 2018), Večerný beh (7 km mierne členitý terén, cesta – jún 2018), City Run Mondi SCP (5,5km mierne členitý terén, cesta – jún 2018), Nominačné preteky (6-12 km, termín bude ohlásený dopredu – júl 2018). Štyri z nich spadajú do Ružomberskej bežeckej ligy 2018. Doporučujeme, aby sa záujemca zúčastnil všetkých nominačných pretekov, avšak do konečného hodnotenia sa budú zarátavať tri najlepšie umiestnenia, ktoré sa sčítajú. Pretekár z najmenším skóre sa umiestni v nominácii na prvom mieste. Prvých dvanásť pretekárov bude zaradených do tímu A, ostatní pretekári do tímu B, C atď. Takže pri veľkom záujme bežcov z okresu Ružomberok, budú vytvorené aj ďalšie tímy, tak aby sme podporili bežeckú komunitu v Ružomberku a tiež dali do pozornosti novo vznikajúcu iniciatívu Ružomberok v pohybe a Ružomberskú bežeckú ligu. V prípade, že sa pretekár z tímu A nebude môcť zúčastniť pretekov zo zdravotných dôvodov, je automaticky nahradený 13., 14. atď. v celkovom poradí podľa výsledkov z nominačných pretekov. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok z posledného absolvovaného preteku. Počas štafetového behu chceme poukázať na novo vzniknutý projekt Ružomberok v pohybe a poukázať na to, na čo sú Ružomberčania hrdí na športového ducha, jednotnú komunitu a krásy Ružomberka.

Organizačný tím Ružomberok v pohybe

 

Názov: Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju Jasná – Bratislava
Termín: 19. – 20.8.2017
Štart: Jasná, Demänovská dolina
Cieľ: Tyršovo nábrežie, Bratislava
Dĺžka trate: 345 km, 36 úsekov v dĺžke 7 až 12 km
Trať: 95% trate je po asfalte, cesty 2. a 3. triedy
Prevýšenie: prírastok cca 3 990 m / strata cca – 4 870 m
Kategória: A) ALL 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia