Rozbehať

Ružomberok a okolie

Pritiahnúť

k pohybu všetky vekové kategórie

Motivovať

všetkých Ružomberčanov

Vytvoriť

bežeckú komunitu

Zvýšiť

účasť Ružomberčanov o 10%