Športové akcie

Atletické tréningy na ZŠ Zarevúca pre všetky deti do 15 rokov

Základ pre každý šport, nájdeš v atletike!
Kde: ZŠ Zarevúca
Kedy: 3.6.2018
Čas: Utorok, Štvrtok od 9:00 do 10:30


 

 

  • Tréningy budú prebiehať podľa platných metodík na vyučovanie atletiky na ZŠ) 
  • pod dohľadom odborných pedagógov Mgr. Svrčanová, Ing. BočkoríkMgr. Petruf-Huťková, PaedDr. Ľuboslava Pastuchová, Mgr. Vartíková 
  • tréningy budú každý utorok a štvrtok počas letných prázdnin v čase od 9.00 do 10.30 hod. 
  • v prípade nepriaznivého počasia bude tréning prebiehať v telocvični (doneste si čistú obuv na prezutie)
  • prázdninová aktivita vyvrcholí športovou súťažou na konci augusta

Každý, kto sa zapojil do behu na City run Mondi SCP, vybehal za každý km 1€ na letné aktivity pre deti. Mondi SCP, a.s. a OZ Ružomberčan prispeli na tieto aktivity sumou 2.200€.

Športový areál na ZŠ Zarevúca

V apríli 2001 bol zrekonštruovaný športový areál školy – na bežecký ovál bola položená nová škvára, upravené bolo rozbežisko na hod kriketovou loptičkou a kruh na vrh guľou. V neskoršom období do areálu školy pribudlo multifunkčné ihrisko a opäť sa upravil celý atletický ovál – zmenil sa povrch bežeckej dráhy na tartan, pribudlo doskočisko na skok do diaľky, trojskok a skok do výšky.