Reklamná podpora

Hľadáme pomoc partnerov, sponzorov a podporovateľov

Hľadáme partnerov, sponzorov a ďalších podporovateľov športových aktivít projektu Ružomberok v pohybe

V mene OZ Ružomberok v pohybe si Vás dovoľujem aj touto formou informovať a požiadať o pomoc pri organizovaní bežeckých súťaží Ružomberskej bežeckej ligy, ktorého súčasťou je 10 bežeckých podujatí a ďalšie množstvo podporných činností edukačnej športovej činnosti pre deti, mládež a dospelých napr. letný tréningový program na ZŠ Zarevúca pod vedením skúsených odborných trénerov (pozn. zorganizovaný v roku 2017).

V rámci projektu Ružomberok v pohybe sa organizuje Ružomberská bežecká liga, súčasťou ktorej sú bežecké preteky, ktoré sa bežia v blízkom horskom prostredí prípadne ulicami mesta Ružomberok. Ide o bežecké preteky, na ktorých sa každoročne zúčastňuje viac ako 1500 bežcov z Ružomberka, ale aj bližšie či širokého okolia. Každým rokom štartuje stále viac pretekárov a tým naberajú bežecké podujatia na popularite.

Nato, aby sme zorganizovali takéto pre samotné mesto Ružomberok i samotných Ružomberčanov významné športové podujatie, potrebujeme nielen dobrovoľnícku a organizačnú pomoc, ale veľakrát najmä finančné krytie jednotlivých výdavkov spojených s organizáciou takéhoto množstva športových podujatí. Finančné výdavky sú spojené najmä s technickým a organizačným zabezpečením pretekov ako napr. výsledkový servis, splnenie bezpečnostných či legislatívnych požiadaviek a povinností, vydanie povolení, technické zabezpečenie a vytýčenie trate, vecné ceny pre každú kategóriu od detí, kadetov, juniorov, dospelých, marketingová a reklamná podpora a následná medializácia jednotlivých pretekov, zabezpečenie občerstvenia, ozvučenie v mieste štartu pretekov, prenájom technických zábran, štartovacej brány, kultúrny program a ďalších finančných nákladov spojených s úspešnou organizáciou jednotlivých pretekov.

Nie je to jednoduché uskutočniť k maximálnej spokojnosti všetkých štartujúcich na vysokej organizačnej úrovni kvalitného bežeckého podujatia, ktoré tak pozitívne hodnotila športová a aj laická verejnosť, ktorí sa zúčastnili týchto podujatí v minulosti. Získali sme viaceré pozitívne hodnotenie zo strany športových novinárov, ale i zo strany mesta, a to ocenenie za rok 2016, 2017 ako “Športové podujatie roka” (pozn. Štefansky beh).

Práve preto sa obraciame na firmy, podnikateľov, ľudí, ktorí majú radi beh a celkovo šport o pomoc. Pomoc môže byť v hocijakej podobe napr. peňažný dar do cien, vecné ceny, tombola, občerstvenie a podobne. Jedná sa o skvalitnenie pretekov, aby tento beh získal na okolí dobré meno a aby sa sem bežci radi vracali.

Podporovateľom, partnerom vieme poskytnúť reklamný priestor:

  • na všetkých online prezentáciách s výrazným dosahom na cieľovú skupinu aktívne žijúcich ľudí najmä v produktívnom veku
  • na tlačených reklamných materiáloch (letáky do schránok, plagáty vo výkladoch a na vylepovacích plochách v meste Ružomberok
  • na bilboardoch a reklamných plochách zabezpečených na propagáciu podujatí RBL
  • cez všetky komunikačné kanály jednotlivých partnerov, sponzorov
  • trvalý reklamný priestor a odkazy na domovskej stránke o.z Ružomberok v pohybe: www.ruzomberokvpohybe.sk  
  • na sociálnych sieťach, na stránke https://www.facebook.com/ruzomberokvpohybe/
  • priamo v deň štartu a v mieste konania športového podujatia
  • ostatné podmienky a možnosti spolupráce vzájomnou dohodou