Propozície

Do pretekov zahrnutých do Ružomberskej bežeckej ligy sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má záujem avšak body do celkového poradia Ružomberskej bežeckej ligy sa pripíšu iba tím, ktorí majú trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo reprezentujú športový klub so sídlom v okrese Ružomberok. Údaje o bydlisku budú súčasťou registrácie.

Konečné poradie RBL 2019 sa určí po skončení posledných pretekov RBL 2019. Do celkového poradia sa započítajú body zo siedmych najlepších výsledkov dosiahnutých v RBL 2019. Konečné výsledky RBL 2019 a zároveň vyhlasovanie najlepších troch pretekárov v každej kategórií sa bude, konať po skončení celej série RBL 2019. Prvý traja v každej kategórií získavajú pohár. Každý, kto splnil podmienky tzn. že je z okresu Ružomberok a zúčastnil sa minimálne 8 pretekov získava tričko Ružomberok v pohybe.
Ružomberská bežecká liga 2019.