Večerný beh 2. ročník

KDE?

Park Štefana Hýroša (Ružomberok)

KEDY?

24.5.2019

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 18:00 hod.
Hlavné kategórie 20:30

HLAVNÁ TRAŤ

6,9km

ŠTARTOVNÉ

online 3€, na mieste: 5€

Kategória / Trať

deti 1 dievčatá – 50m

deti 1 chlapci – 50m

deti 2 dievčatá – 100m

deti 2 chlapci – 100m

deti 3 dievčatá 300m

deti 3 chlapci – 300m

deti 4 dievčatá – 300m

deti 4 chlapci – 300m

najmladšie žiačky – 600m

najmladší žiaci 600m

Kategória / Trať

mladšie žiačky – 600m

mladší žiaci – 600m

staršie žiačky – 900m

starší žiaci – 900m

dorastenky – 3,45km

dorastenci – 3,45km

juniorky – 3,45km

juniori – 3,45km

Hobby bežkyne – 3,45km

Hobby bežci – 3,45km

Kategória / Trať

ženy do 34 rokov – 6,9km

ženy od 35 do 49 rokov – 6,9km

ženy od 50 rokov do 59 rokov – 3,45km

ženy nad 60 rokov – 3,45km

 muži do 39 rokov – 6,9km

muži od 40 do 49 rokov – 6,9km

muži od 50 rokov do 59 rokov – 6,9km

muži od 60 rokov do 69 rokov – 3,45km

muži nad 70 rokov – 3,45km

Beh ku krížu Černová 3. ročník

KDE?

Western penzión Černová (Motel Ranč)

KEDY?

13.04.2019 (Sobota)

ŠTART

Detské kategórie 10:00 hod, Hlavné kategórie 11:30hod.

HLAVNÁ TRAŤ

4,23km, prevýšenie 622m (Štart Motel Ranč 445mm, Cieľ Tri Vrchy (Plieška) 1067mnm)

ŠTARTOVNÉ

online 5€, na mieste: 8€

City Run Mondi SCP 3. ročník

KDE?

Park Štefana Hýroša (Ružomberok)

KEDY?

15.06.2019 (Sobota)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 09:45 hod.
Hlavné kategórie 11:00

HLAVNÁ TRAŤ

5,5km

ŠTARTOVNÉ

online 5€, na mieste: 10€

Hrabovský kros triatlon 2. ročník

KDE?

Vodná nádrž Hrabovo (Ružomberok)

KEDY?

28.07.2019 (Nedeľa)

ŠTART

Detské kategórie - beh 10:00 hod, triatlon - krátka trať 11:00, triatlon - dlhá trať 11:30

HLAVNÁ TRAŤ

0,4km / 8km / 4km

ŠTARTOVNÉ

muži, ženy online 3€ na mieste 5€, všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie štartovné neplatia

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 800m ženy do 34 rokov 0,4/8/4 
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 800m ženy od 35 do 49 rokov 0,4/8/4
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 800m ženy od 50 rokov do 59 rokov 0,4/8/4
deti 2 chlapci100m starší žiaci 800m ženy nad 60 rokov 0,1/2,4/0,8
deti 3 dievčatá300m dorastenky 0,1/2,4/0,8muži do 39 rokov 0,4/8/4
deti 3 chlapci300m dorastenci 0,1/2,4/0,8muži od 40 do 49 rokov 0,4/8/4
deti 4 dievčatá300m juniorky 0,4/8/4muži od 50 rokov do 59 rokov 0,4/8/4
deti 4 chlapci300m juniori 0,4/8/4muži od 60 rokov do 69 rokov 0,1/2,4/0,8
najmladšie žiačky800m Hobby bežkyne 0,1/2,4/0,8muži nad 70 rokov 0,1/2,4/0,8
najmladší žiaci800m Hobby bežci 0,1/2,4/0,8  štafeta0,4/8/4

Ružomberok je športové mesto. O tom niet najmenších pochýb. Vyrástlo tu množstvo športovcov v odvetviach, ako je tenis, hokej, box, krasokorčuľovanie, basketbal a iné. Myšlienkou projektu Ružomberok v pohybe je teda nezabudnúť a hlavne rozvíjať športového ducha, ktorý v nás pretrváva.

V Ružomberku je množstvo miest, priestorov a prírodných priestranstiev, ktoré sa dajú bohato využiť na akékoľvek športové aktivity. Už ostáva len vedieť ako.

Výnimkou nie je ani Hrabovo. Hrabovo je známe ako obľúbená rekreačná destinácia, nielen pre Ružomberčanov, ale aj pre celé Slovensko či iné blízke krajiny. Nie je sa prečo čudovať. Východiskový bod do pohoria Veľkej Fatry ponúka okrem krásnej prírody, aj veľa iného. Dá sa povedať, že je priam stvorený na uskutočnenie športových akcií. Nachádza sa tu vodná nádrž s trávnatou plážou, ktorá je vhodná na kúpanie, lanovka, ktorou je možné sa dostať na Malinô Brdo či cestičky, ktorými sa dostanete do Čutkovskej doliny, Sidorovo a iné.

Rátajúc so všetkými týmito faktormi postupne vznikol športový pretek HRABOVSKÝ KROS TRIATLON. Tento pretek sa skladá z troch športov, ktorým prídu na chuť mnohí.
Beh, plávanie a cyklistika. Športy, ktoré rozprúdia krv v žilách.

Najprv sa všetci stretneme pri vodnej nádrži. Následne vznikne množstvo kategórií, v ktorých sa bude pretekať. Začínať sa bude plávaním v nádrži, pokračuje sa cyklistikou v okolí nádrže a celé to zakončíme behom.

Preteky Triatlon – kategórie: Plávanie – cyklistika – beh

Dorastenecký a hoby triatlon: 100 m – 2,4 km – 0,8 km

Muži, ženy, juniori: 400 m – 8 km – 4 km

– Triatlon štafeta (3-členná): 400 m – 8 km – 4 km
– Presné rozdelenie detí a žiakov do skupín bude dodatočne pridané.

Bežecké preteky – kategórie: Plávanie – cyklistika – beh

Deti, žiaci: od 50 m do 0,8 km

Čas pretekov:

 08:00 – prezentácia všetkých kategórií
 09:45 – slávnostné otvorenie
 10:00 – uzatvorenie depa
10:00 – štart detských kategórií – beh
11:00 – štart kategórií dorastenci, hoby – triatlon
11:30 – štart kategórií muži, ženy, juniori – triatlon
13:00 – výber bicyklov z depa
14:00 – vyhodnotenie pretekov

Povinná výbava: Ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami pretekov sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Preteká sa podľa pravidiel STÚ pre triatlon a týchto propozícií.

Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.

Parkovanie: Bezplatné parkovanie sa nachádza v blízkosti štartu a cieľa na parkovisku Ski & Bike parku v Hrabove (nástup do kabínky na Malino)

Protesty a štartovné čísla: Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne predbežných výsledkov, porušenia pravidiel podať písomný protest na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícií u organizátora na požiadanie, najneskôr však do 20 minút po vyvesení predbežných výsledkov. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom (zálohou) vo výške 10,- EUR, ktorý bude pretekárovi vrátený v prípade oprávneného protestu. Štartové čísla budú vydávané pri prezentácii. Za stratu štartového čísla zaplatí pretekár 20,- €.

Podiemnky a povinnosti účastníkov:

1. Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj počas vychádzania z depa.

5. Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7. Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12. Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

14. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na finančnú a vecnú cenu.

15. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15.

Informácie: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru. Počet štartujúcich nie je obmedzený. Organizátor má právo rozdeliť pretekárov do štartovných vĺn podľa počtu prihlásených a prípadné zmeny proti propozíciám zverejní najmenej tri dni pred pretekmi na stránke Ružomberská bežecká liga.

Hlavný organizátor: OZ Ružomberok v pohybe, Ski park Malinô Brdo

Generálni sponzori: Malino Brdo

Ostatní sponzori: Mondi SCP, OZ Ružomberčan, Adamsport, Mesto Ružomberok

Riaditeľ pretekov: Ladislav Csiffáry

Podpredseda: Tomáš Gazdarica

Autor trate: Ladislav Csiffáry

V cene štartovného: Občerstvenie

Viac informácii: Ladislav Csiffáry 0908 075 846, Tomáš Gazdarica 0907 839 754

Belanská pätnástka 44. ročník

KDE?

KD Biely Potok

KEDY?

18.08.2019 (Nedeľa)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 10:20 hod.
Hlavné kategórie 10:00

HLAVNÁ TRAŤ

15km

ŠTARTOVNÉ

online 3€, na mieste: 5€

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 800m ženy do 34 rokov 3km 
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 800m ženy od 35 do 49 rokov 3km
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 2,2kmženy od 50 rokov do 59 rokov 3km
deti 2 chlapci100m starší žiaci 2,2kmženy nad 60 rokov 3km
deti 3 dievčatá200m dorastenky 2,2kmmuži do 39 rokov 15km
deti 3 chlapci200m dorastenci 5,3kmmuži od 40 do 49 rokov 10km
deti 4 dievčatá400m juniorky 5,3kmmuži od 50 rokov do 59 rokov 10km
deti 4 chlapci400m juniori 5,3kmmuži od 60 rokov do 69 rokov 10km
najmladšie žiačky800m Hobby bežkyne 2,2kmmuži nad 70 rokov 10km
najmladší žiaci800m Hobby bežci 2,2km   

Hlavný organizátor: BK Biely Potok

Generálni sponzori: Mesto Ružomberok

Ostatní sponzori: 

Riaditeľ pretekov: Miroslav Macko

Podpredseda: Vojtech Macko

Autor trate: Miroslav Macko

V cene štartovného: nápoj, guláš

Viac informácii: Miroslav Macko +421 905 324 391

Horský beh vrcholom Sidorova 3. ročník

KDE?

Areál fitness California Kľačno

KEDY?

01.09.2019 (Nedeľa)

ŠTART

10:00 hod. dospelí trate Extrem, Light,
Hobby, 10:30 hod. žiaci, deti

HLAVNÁ TRAŤ

Extrem: 12km, Light: 5km, Short: 1,5km + detské kategórie podľa propozícii

ŠTARTOVNÉ

online 5€, na mieste: 7€

Príd si zapretekať – na Sidorove nie je nuda!

 Trasa A1. miesto2. miesto3. miesto
MužiAbsolútne poradie200 €100 €50 €
 Trasa A1. miesto2. miesto3. miesto
ŽenyAbsolútne poradie100 €50 €20 €

Kategórie, dĺžka tratí

KategóriaTraťKategóriaExtrem, Light, ShortKategóriaExtrem/Light
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 1,5km ženy do 34 rokov 5km / Extrem 12km 
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 1,5km ženy od 35 do 49 rokov 5km / Extrem 12km
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 1,5km ženy od 50 rokov do 59 rokov 5km
deti 2 chlapci100m starší žiaci 1,5km ženy nad 60 rokov 5km
deti 3 dievčatá300m dorastenky 5kmmuži do 39 rokov 5km / Extrem 12km
deti 3 chlapci300m dorastenci 5kmmuži od 40 do 49 rokov 5km / Extrem 12km
deti 4 dievčatá300m juniorky 5kmmuži od 50 rokov do 59 rokov 5km / Extrem 12km
deti 4 chlapci300m juniori 5kmmuži od 60 rokov do 69 rokov 5km
najmladšie žiačky600m Hobby bežkyne – short kat.1,5kmmuži nad 70 rokov 5km
najmladší žiaci600m Hobby bežci  – short kat.1,5km rodinný pretek 1,5km 

 

O trati:

Vybrali sme pre Vás jeden z najkrajších horských trailov na Liptove v okolí Ružomberka. Beh bude s tiahlymi stúpaniami už od samého začiatku smerom na Malinô Brdo cez Vlkolínske lúky a s maximálnym stúpaním na vrch Sidorova.

Od vrchu Sidorova si už väčšina z nás bude zvyšok horského trailu vychutnávať po mäkkých chodníkoch vedených celým hrebeňom Sidorova až na Kalváriu nad Ružomberkom.

Drvivá väčšina trate je vedená po lesnej ceste a turistických chodníkoch v Národnom parku Veľká Fatra.

Pokiaľ Vám budú sily a chuť stačiť, kochajte sa krásnymi panoramatickými výhľadmi z vrchu Sidorova a z Veľkej skaly (Vlčí zub).

Z vrchu Sidorova je výnimočný pohľad na pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry zapísanej do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO – Vlkolínec.

Z dalšieho vrcholu hrebeňa Sidorova počas pretekov je nádherný 360° panoramatický výhľad z najvyššieho vrchu Veľkej Skaly (Vlčí zub) na celé okolie lyžiarskeho strediska Malinô Brdo a mesta Ružomberok.

K samotnému preteku:

Trasa Extrem Dĺžka: 12 km, Prevýšenie 700 m

Štart: od areálu Fitnes California Klačno štartujeme mierným stúpaním po lesnej ceste cez Vráce, po 1km sa napojíme na cyklotrasu do Hrabova, kde pri prvých chatách odbočíme doprava na lesnú zvážnicu, ktorá stálym miernym stúpaním prechádza zjazdovkou zo strediska Skipark Malino Brdo.

Pokračujeme stálym stúpaním po lesnej zvážnici Suchým Hrabovom až na Vlkolínske lúky, kde prechádzame asfaltovou cestou vedúcou na Malinô Brdo. Zabočíme doľava krátkym úsekom a doprava sa napojíme na lesnú cestu smerujúcu k farme MiniZoo Sidorovo.

   

Tu nájdeme vytúženú občerstvovaciu stanicu pred najnáročnejšou časťou Horského behu vrcholom Sidorova a t.j. strmý výstup až na vrch Sidorova vo výške 1099 m.n.m.

Strmým stúpaním po červenej turistickej značke vystúpime až na vrchol Sidorova, kde sa nám naskytne prekrásny výhľad na Vlkolínec.

Po červenej turistickej značke začína príjemnejšia časť horského behu celým hrebeňom Sidorova a následným klesaním krásnym horským chodníkom cez najvyšší bod preteku vrch Veľká Skala.

   

Pri klesaní hrebeňom Sidorova vychádzame nad Ružomberkom v časti Nad Kalváriou, kde pokračujeme doľava okrajom lesa prejdeme cez asfaltovú cestu a napojíme sa na lesný chodník do Hrabova. Pri dalšom smerovníku odbočujeme doprava klesaním k lyžiarskej požičovni a nastupujeme na chodník vedúci z Hrabova do Ružomberka.

Po cca 500 m odbočujeme doľava, prechádzame mostíkom cez riečku Hrabovo, popod hrádzu a napájame sa doprava opäť posledným stúpaním turistickým chodníkom smerujúcim späť na Klačno cez lúky Vráce až do cieľa pri Fitness areáli California Klačno.

 

Light Dĺžka: 5 km, Prevýšenie 140 m

Štart: od Fitness California Klačno, mierným stúpaním po lesnej ceste cez Vráce, po 1 km sa napojíme na cyklotrasu do Hrabova a pri prvých chatách odbočíme doprava na lesnú zvažnicu a cez cyklotrail Žlabiny sa napájame na chodník smerujúci z Hrabova, kde zhruba po cca 500 m odbočujeme doľava, prechádzame mostíkom cez riečku Hrabovo, popod hrádzu a napájame sa stúpaním na turistický chodník smerujúci späť na Klačno cez lúky Vráce až do cieľa.

Naším cieľom je rozbehať všetkých. Športovcov, príležitostných športovcov, rodičov, deti, rodiny s deťmi. A práve vďaka tomuto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu kategóriu. Kategóriu, do ktorej sa budú chcieť zapojiť deti spoločne s rodičmi a s rovnakým cieľom. Zvíťaziť. Chceme rozhýbať všetkých. Aj malých, aj veľkých.

Ako bude tento pretek vyzerať?

Zapojiť sa do nej môžu len 3-členné rodinné tímy. Pozor, rodina je podmienka. Ďalšou podmienkou je, že v každom tíme musí byť minimálne jeden rodič. Či už bude jeden rodič a dve deti, alebo dvaja rodičia a jedno dieťa, to už necháme na vás.

Koľko sa bude bežať?

Beží sa 1,5 kilometra. Táto dĺžka je prispôsobená tak, aby bola ideálna pre každého. Konkrétne pre každý jeden tím, ktorý sa zúčastní rodinného preteku. Všetci traja členovia tímu budú bežať naraz. Výsledným časom tímu bude čas, v ktorom dobehne posledný člen tímu. Vzájomná súdržnosť a povzbudzovanie je teda veľmi dôležité.

O čo súťažíme?

Cena za dobehnutie v najlepšom čase je vysoká! Leto sa končí, znova bude potrebné sa zamyslieť, koľko toho treba nakúpiť deťúrencom do školy. Predajňa AdamSport v Ružomberku však chce rodičom finančnú situáciu odľahčiť a myslí aj o rok dopredu. Na konci leta bývajú veľké výpredaje letného sortimentu, ktorý sa nestihol predať počas sezóny. A keďže leto bude aj o rok, prečo sa naň nenachystať už teraz. AdamSport venuje výhernému tímu darčekovú poukážku na nákup v AdamSporte v hodnote 100€! Členovia tímu môžu danú poukážku premeniť na kempingové, turistické či iné doplnky.

Občerstvenie a sprievodné podujatia

 

Liptov treba zažiť!

Vychutnajte si život na Liptove. Dobrodružstvo, ktoré treba zažiť. Liptov má vždy svojskú atmosféru. Vybrali sme pre Vás pár tipov, ktoré by ste mali určite navštíviť, pokiaľ sa budete zdržiavať na Liptove.

  1. ZAŽI DOBRODRUŽSTVO NA VODE: V lete je Hrabovská priehrada jednou z najnavštevovanejších miest v okolí Fatraparku. Turisti majú možnosť bezplatného plávania, potápania, člnkovania a rozličných vodných atrakcií priamo v areáli len pár minút od nižšie spomínaného ubytovania, ktoré Vám odporúčame.
  2. TARZÁNIA: V rovnakom areáli blízko Fatraparku v Hrabove sa nachádza Tarzánia, ktorá umožňuje záujemcom preskúšať svoju kondičku. Šplhanie po lanách vo výške 3 až 7 metrov nadchne každého jedinca. Navyše, ku každej dospelej osobe pripadá jedno dieťa GRATIS.
  3. BIKE PARK: Z okolia Hrabova sa stále nedostávame a predstavujeme ďalšiu obľúbenú atrakciu pre dobrodružne a adrenalínovo naladených jedincov. Hrabovská dolina ponúka kilometre značených i neznačených ciest, ktoré sú vhodné, ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsených bikerov. Čo je viac, bicykle je možné si požičať.
  4. VLKOLÍNEC: Presunieme sa do inej oblasti. Vlkolínec – živá obec bola ešte v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality. Dedinka bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa na južnom úpätí vrchu Sidorovo, vďaka čomu ju pretekári majú možnosť počas behu vidieť.
  5. HRAD LIKAVA: Likava patrí k najväčším hradným stavbám na území stredného Slovenska a vďaka viac ako 36 m nameraných v najvyššom bode severného paláca sa zaraďuje medzi najväčšie hrady na Slovensku. Pod hradom je dedinka Likavka, ktorá je situovaná len pár minút od mesta Ružomberok. Rozhodne stojí za navštívenie.
  6. SPOZNAJ LIPTOV: Liptov ponúka krásu hôr, rozkvitnuté lúky, divoké zvieratá, luxusné a lacné ubytovanie, more zábavy a mnoho ďalšieho. Pokiaľ ťa z našich odporúčaných atrakcií nič nenadchlo, odporúčame navštíviť túto stránku, kde sa oboznámiš so zaujímavými miestami, ktoré sa oplatí na Liptove skutočne zažiť. 

    

Odporúčame ubytovanie

Aby ste mali miesto, kde môžte hlavu skloniť po náročnom behu, Adam Sport Vám odporúča to najlepšie ubytovanie na Liptove v blízkosti preteku. 

  1. MÁJEKOVA CHATA: Chata sa nachádza v krásnom prostredí Malina Brda vo Veľkej Fatre s nadmorskou výškou 965 mnm. Jej lokalita umožňuje turistom absolvovať množstvo zaujímavých aktivít ako napríklad Ski & bike park Malinô Brdo Ružomberok pre milovníkov lyžovania a cyklistiky, Vlkolínec pre nadšencov ľudovej histórie, zákutia Veľkej Fatry pre turistov, okolité aquaparky pre rodinný relax, Lanový park Tarzánia Hrabovo pre odvážlivcov a veľa iného.
  2. FATRAPARK:  Apartmánový dom sa nachádza v malebnej doline Hrabovská v Ružomberku – v bezprostrednej blízkosti nádrže Malinô Brdo SKIPARK Ružomberok. Fatrapark je vhodný pre rodiny s deťmi, ktoré majú možnosť hrať hry v okolí (lúka, les).
  3. KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA: Drevená moderne zariadená koliba vsadená priamo do prírody v Čutkovskej doline. Ponúka ubytovanie a reštauráciu s tradičnou slovenskou kuchyňou. V areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko s veľkým záberom využitia a možnosťou rezervácie.

  

Hlavný organizátor: Adamsport

Hlavní partneri: Adamsport, Liptov treba zažiť, Malinô Brdo

Riaditeľ pretekov: Patrik Lupták

Podpredseda: Tomáš Gazdarica

Autor trate: Tomáš Gazdarica

V cene štartovného: nápoj, guláš

Beh na Malinné 4. ročník

KDE?

Parkovisko Hrabovo (Ružomberok)

KEDY?

13.10.2019 (Nedeľa)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie 10:00 hod.
Hlavné kategórie 11:00

HLAVNÁ TRAŤ

3,9km

ŠTARTOVNÉ

online 0€, na mieste: 2€

Prezentácia:
V deň pretekov v priestore štartu od 8,30 najneskôr však 30 min. pred štartom príslušnej kategórie. Pre tých, ktorí sa neprihlásili online odporúčame prísť skôr do 9,00, aby sme sa vyhli zdržaniu pri novej registrácii.

Štartovné:
Pre online prihlásených 0€ a pre prihlásených na mieste 2€. Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane hobby kategórie štartovné neplatia.

Ceny:
Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.

Úhrada:
Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Trať:
Trasa dlhá:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ konečná stanica sedačky, 1203 m.n.m., prevýšenie, 638 m, dĺžka 3,86 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo popri Chate Dária, popri sedačkovej lanovke do konečnej stanice sedačkovej lanovky. Povrch trate Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník
Trasa krátka:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ Chata Dária, 945m.n.m., prevýšenie, 390 m, dĺžka 2,52 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo ku Chate Dária. Povrch trate Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník
Trasa deti, žiaci:
Štart a cieľ na parkovisku Hrabovo o dĺžke 50, 100, 400, 800 a 1200 metrov, s malým prevýšením a beží sa v blízkosti štartu a cieľa po asfaltovej ceste, tráva, štrk.

Meranie časov:
Časomiera PT prostredníctvom čipov u detských kategórii fotobunka.

Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace  s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na
vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii. Pre všetkých pretekárov je zabezpečený zvoz na miesto štartu kabínovou lanovkou zadarmo.

Výsledky:
V priestoroch štartu priebežne resp. po ukončení pretekov.

Občerstvenie:
Organizátor zabezpečí občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

Parkovanie:
Bezplatné parkovanie sa nachádza v blízkosti štartu na parkovisku Hrabovo.

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 1,2km ženy do 34 rokov 3,9km
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 1,2km ženy od 35 do 49 rokov 3,9km
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 1,2kmženy od 50 rokov do 59 rokov 3,9km
deti 2 chlapci100m starší žiaci 1,2km ženy nad 60 rokov 2,5km
deti 3 dievčatá400m dorastenky 2,5kmmuži do 39 rokov 3,9km
deti 3 chlapci400m dorastenci 2,5kmmuži od 40 do 49 rokov 3,9km
deti 4 dievčatá400m juniorky 3,9kmmuži od 50 rokov do 59 rokov 3,9km
deti 4 chlapci400m juniori 3,9kmmuži od 60 rokov do 69 rokov 2,5km
najmladšie žiačky800mHoby bežkyne 2,5km muži nad 70 rokov 2,5km
najmladší žiaci800m Hoby bežci 2,5km  

Hlavný usporiadateľ: Róbert Kolár, Ľubomír Kubáň, OZ Ružomberok v pohybe, Malinô Brdo ski & bike, family park

Podporný tím: AVESTAV, s.r.o., Lyžiarsky klub Ružomberok

Riaditeľ pretekov: Róbert Kolár

Podpredseda: Ľubomír Kubáň

Autor trate: Tomáš Gazdarica

Viac informácii: +421 905 427 689

Beh okolo Sidorova 16. ročník

KDE?

Hotel Áčko (Ružomberok)

KEDY?

27.10.2018 (Nedeľa)

ŠTART

Detské a žiacke kategórie
9:45 hod.
Hlavné kategórie 10:30

HLAVNÁ TRAŤ

13km

ŠTARTOVNÉ

online 3€, na mieste: 4€

Štartovné: Pretekári v detských, žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách a muži od 70 rokov neplatia štartovné. Muži, ženy elektronicky prihlásení 3,- eurá, v deň pretekov 4,- eurá. Štartovné pretekári uhradia pri prezentácii.

Podmienky štartu: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Organizátor nezabezpečuje poistenie účastníkov pretekov.

Prezentácia: V deň pretekov, kategórie dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky, muži, ženy a hoby v priestoroch hotela Áčko, detské a žiacke kategórie v budove Tenisového klubu Ružomberok (pri južnej strane futbalového štadióna MFK Ružomberok)

Šatne: Dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky, muži, ženy a hoby v hoteli Áčko, detské a žiacke kategórie v tenisovom klube.

Tombola: Po skončení pretekov sa uskutoční žrebovanie všetkých štartovných čísel a zaujímavé ceny.

KategóriaTraťKategóriaTraťKategóriaTrať
deti 1 dievčatá50mmladšie žiacky 1km ženy do 34 rokov 13km
deti 1 chlapci50m mladší žiaci 1km ženy od 35 do 49 rokov 13km
deti 2 dievčatá100mstaršie žiačky 1km ženy od 50 rokov do 59 rokov 13km
deti 2 chlapci100m starší žiaci 1km ženy nad 60 rokov 13km
deti 3 dievčatá300m dorastenky 4,8kmmuži do 39 rokov 13km
deti 3 chlapci300m dorastenci 4,8kmmuži od 40 do 49 rokov 13km
deti 4 dievčatá300m juniorky 4,8kmmuži od 50 rokov do 59 rokov 13km
deti 4 chlapci300m juniori 13kmmuži od 60 rokov do 69 rokov 13km
najmladšie žiačky1km Hoby bežkyne 4,8kmmuži nad 70 rokov 13km
najmladší žiaci1km Hoby bežci 4,8km  

Hlavný usporiadateľ: Hotel Áčko, Bežecký spolok RUŽA Ružomberok, Centrum Voľného Času ELÁN Ružomberok, Mesto Ružomberok

Generálni sponzori: Hotel Áčko

Podporný tím: OZ Ružomberok v pohybe, OZ Ružomberčan

Riaditeľ pretekov: Ján Svrček

Predseda OV a hlavný rozhodca: Marián Kašák

Technický riaditeľ: Ladislav Valent

Tajomník: Daniela Csiffáryová

Občerstvenie: Pre dorastenecké, juniorské, mužské, ženské a hoby kategórie guláš v hoteli Áčko. Pre detské a žiacke kategórie párky a sladké pečivo v tenisovom klube.

Pre všetkých pretekárov je zabezpečený čaj.

Viac informácii: +421 905 537 341